Hliník patří k faktorům, které v prostředí tropických půd limitují růst zemědělských plodin. Složení nadzemní vegetace a využití půdy významně ovlivňuje koloběh prvků v prostředí a mimo jiné také chemii a chování zmíněného hliníku v půdě.Tým vědců tak zahájil zajímavý výzkum, na kterém se podíleli jak zástupci z ČZU tak z Kamerunu, ve kterém samotný výzkum probíhá. Ten má za cíl studium časových změn půdních vlastností vzniklých po přesunu půdy mezi zemědělskými (kukuřičné pole, agrolesnicky pěstované kakao) a lesními plochami v oblasti Konžské pánve. Vědci mezi vybranými stanovišti poblíž města Mbalmayo přemístili vždy 1 m2 půdy, odebraný do hloubky 20 cm. Následně sledovali chemické změny v povrchové (0-5 cm) a podpovrchové (5-20 cm) vrstvě půdy. Nejdříve ihned a následně po 3 a 6 měsících.Půdy s odlišným využitím se lišily již ve své podstatě. Zemědělské plochy byly méně kyselé a s nižším obsahem organického uhlíku než půdy v lesním prostředí. Po přemístění půd došlo obecně k výraznému poklesu obsahu organického uhlíku a takový pokles obsahu organické hmoty měl za následek i zvýšení obsahu potencionálně toxického hliníku, což může představovat ohrožení pro zdejší půdy. Výzkum i nadále pokračuje a vědce čeká sledování půdních vlastností po 12 a 24 měsících od přemístění půd.


Spoluautoři práce:

Doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.

The influence of land-use on tropical soil chemical characteristics with emphasis on aluminium

TEJNECKÝ Václav, KŘÍŽOVÁ Petra, PENÍŽEK Vít, et al. The influence of land-use on tropical soil chemical characteristics with emphasis on aluminium. Journal of Inorganic Biochemistry [online]. 2020, 204 [cit. 2020-11-19]. ISSN 01620134. Dostupné z: doi:10.1016/j.jinorgbio.2019.110962

Studie byla podpořena Grantovou agenturou ČR (projekt č. 18-20020S) a její celé znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013419305069

 

Autor věděcké práce: Doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.

Vystudoval fyzikální chemii na VŠCHT v Praze a později doktorský studijní program Obecná produkce rostlinná na FAPPZ ČZU v Praze. Na Katedře pedologie a ochrany půd se zabývá půdní chemií a metodami instrumentální analýzy. Mezi jeho neoblíbenější témata patří hliník, jeho chování a toxicita v životním prostředí. Je autorem či spoluautorem více než 90 vědeckých publikací.

Autor věděcké práce: RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.

Vystudoval geochemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy a poté doktorský studijní program Obecná produkce rostlinná na FAPPZ ČZU v Praze pod vedení prof. Dr. Ing. Luboše Borůvky. Na Katedře pedologie a ochrany půd se zabývá chemií půd a to zejména lesních se zaměřením na nízkomolekulární organické kyseliny, koloběh živin a rizikových prvků v půdním prostředí. Rovněž se věnuje analýze nízkomolekulárních organických kyselin a dalších látek pomocí iontové chromatografie, kde spolupracuje s dalšími pracovišti ČZU, ale i s dalšími pracovišti v ČR a zahraničí. Je autorem či spoluautorem více než 50 vědeckých publikací.