Příběh ochrany zvířat a přírody, který spolu píší mladí absolventi fakulty – projekt KUKANG

Tým mladých lidí, absolventů fakulty, se věnuje v Indonésii ochraně outloně váhavého v rámci záchranného programu Kukang.
The Kukang Rescue Program je primárně zaměřen na boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty a ochranu outloně váhavého (Nycticebus coucang) v Indonésii, především v provincii Severní Sumatra. Avšak aktivity programu se co do počtu, intenzity i kvality stále rozšiřují.

AGROMETEOROLOGIE

Aktuální počasí

Transport léčiv v půdách (KPOP)

V poslední době bylo identifikováno nebezpečí plynoucí z přítomnosti lidských a veterinárních léčiv v životním prostředí. Léčiva mohou kontaminovat půdy a následně povrchové a podzemní vody. Nebezpečí kontaminace podzemní vody může být v některých půdách zvýšeno díky nerovnovážnému proudění vody a transportu roztoku. Hlavním účelem projektu je lépe pochopit transport vybraných léčiv v různých půdních typech a jejich horizontech. 

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Připojujeme se k oslavám Dne země (22. dubna)
Konec plýtvání potravinami – projekt Biostore! Využití látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů (QK21010064)

Ryby závislé na drogách?

Důsledky znečištění vodních ekosystémů jsou často viditelné na první pohled, jako například ropné skvrny, plasty, nebo plošné havárie, v jejichž důsledku dojde k rychlému úhynu velkého množství ryb. Jiné znečišťující látky působí víceméně skrytě. O to víc však můžou být pro volně žijící živočichy nebezpečné. Velká pozornost se v poslední době věnuje působení různých léčiv, které se po užití pacientem dostávají exkrecí a následně odpadní vodou do říčních systémů. Velice nízké environmentální koncentrace těchto látek následně způsobují změny chování i fyziologie vodních organismů.