Proces postupující digitalizace a robotizace v zemědělství, nutnost dalších investic do zavádění nových technologií, optimální využívání nejnovějších poznatků z vědy a výzkumu v praxi a postupný přechod od precizního zemědělství k Zemědělství 4.0, který probíhá ve světě v současné době – to byly hlavní otázky, o nichž se hovořilo na nedávné odborné konferenci „Zemědělství 4.0“, která se uskutečnila koncem října, a jejímž pořadatelem byl Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

https://www.asocr.cz/obsah/54/zemedelsky-svaz-cr-hlavnim-ukolem-soucasne-doby-je-prechod-o/268305