V současnosti je velká pozornost věnována výzkumu tzv. emergentních kontaminantů. Tyto cizorodé látky jsou v našem prostředí nové nebo dokonce dosud neidentifikované. Jejich přítomnost zpravidla souvisí s moderní činností v zemědělství, průmyslu, lékařství, či s novými „hi-tech“ technologiemi a můžeme mezi ně zařadit například mikroplastymoderní pesticidy, některé nové lékynanočástice, nebo specifické těžké prvky. Tyto kontaminanty se rychle dostávají do životního prostředí, kde mohou mít toxický vliv nejen na přírodu, ale i na člověka.

Tým z katedry Pedologie a ochrany půd dlouhodobě sleduje osud a geochemii thallia (Tl), těžkého stopového prvku – kovu, o jehož chování v přírodě toho zatím příliš nevíme. S jistotou ale víme, že je extrémně jedovaté a může pro nás být smrtelné již v minimální dávce (~1 g/člověk). Tým již v dřívějších výzkumech testoval koncentraci a formu thallia na různých úrovních (odpad, půda, voda, rostlina atd.). Nyní se zaměřili na studium stabilních izotopů (205Tl/203Tl), které s ohledem na jejich přirozenou variabilitu mohou vědcům pomoci lépe popsat záchyt thallia, jeho akumulaci nebo třeba určit jeho původní zdroj.

Následující práce popisuje mechanismus sorpce thallia a variabilitu jeho izotopů v půdě v České republice, kde je jeho výskyt anomální. Vědci zjistili, kde se tento kov v půdě nejvíce koncentruje, jaké jsou jeho hlavní akumulátory a co to pro nás vlastně znamená. Výzkum také potvrdil, že sekundární oxidy manganu jsou účinnými lapači, v podstatě „žrouty“ thallia a nakonec i dokonale mění jeho izotopový podpis (signaturu), který je nadále dědičný.

 

 

Kompletní práci, která vznikla za mimořádné podpory GAČR (Grantové agentury ČR) naleznete zde:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120329559 

VEJVODOVÁ, Kateřina, Aleš VANĚK, Martin MIHALJEVIČ, et al. Thallium isotopic fractionation in soil: the key controls. Environmental Pollution [online]. 2020, 265 [cit. 2021-03-20]. ISSN 02697491. Dostupné z: doi:10.1016/j.envpol.2020.114822

 

 

SPOLUAUTORka VĚDECKÉ PRÁCE: Kateřina Vejvodová

Kateřina Vejvodová

Kateřina Vejvodová

Vystudovala ČZU v kombinaci s BOKU (Vídeň): Natural Resources Management and Ecological Engineering. Nyní aktivně studuje Ph.D. a podílí se na výzkumu na katedře Pedologie a ochrany půd, FAPPZ, ČZU.

garant výzkumu: Aleš Vaněk

Aleš Vaněk

Aleš Vaněk

Absolvent oborů geochemie a pedologie PřF, UK (Mgr., RNDr.) a FAPPZ, ČZU (Ph.D., Doc.).
Dlouhodobě studuje chování, mobilitu, geochemii a mineralogii stopových prvků, včetně jejich stabilních izotopů.