Představili jste si hady a škorpióny? Kdepak, největší nebezpečí mohou být lidským očím úplně skrytá. Těžba a zpracování rud v pouštních oblastech produkují množství toxického prachu, který se snadno dostává do životního prostředí. V této studii vědci zjišťovali problémy spojené s vdechováním prachových částic obsahujících toxické prvky (Cd, Cu, Pb, Sb, Zn, atd.), které pocházejí z historických důlních a hutních provozů v africké Namibii. Modelové žaludeční (in vitro) testy biologické dostupnosti polutantů jednoznačně prokázaly nejvyšší riziko u metalurgického prachu, a naopak významně nižší u důlního odpadu. Mnohonásobné překročení povoleného limitu bylo zaznamenáno u arsenu a olova, tj. při expozici dospělého člověka (70 kg) a průměrné absorpci 50 mg prachu denně. S ohledem na nebezpečnost prachových částic pro lokální obyvatelstvo jsou dnes v rámci aktivních průmyslových provozů přijímána nová, resp. přísnější bezpečnostní a environmentální opatření.

Autoři práce:

doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.

doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Oral bioaccessibility of metal(loid)s in dust materials from mining areas of northern Namibia

ETTLER Vojtěch, CIHLOVÁ Markéta, JAROŠÍKOVÁ Alice, et al. Oral bioaccessibility of metal(loid)s in dust materials from mining areas of northern Namibia. Environment International [online]. 2019, 124, 205-215 [cit. 2020-11-19]. ISSN 01604120. Dostupné z: doi:10.1016/j.envint.2018.12.027

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018323560

 

Autor věděcké práce: doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.

doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.

doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.

Aleš Vaněk je absolventem oboru geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na chování a osud stopových prvků v odpadních materiálech a v životního prostředí.

 

Autor věděcké práce: doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Vít Penížek je absolventem FAPPZ oboru hodnocení a ochrana půdy. Specializuje se na půdní procesy, půdní mapování a geoinformatiku.