Metodika lokálního monitoringu půdních vlhkostí na zemědělských pozemcích ohrožených suchem

Kategorie
Přírodní zdroje, Vědy o Zemi
Klíčová slova
Drought, Water availability for plants, Sensors for measuring water contents, Sensor calibration, Monitoring time schedule, Water stress response function
Katedra
Autoři
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.; Ing. Ondřej Jakšík, Ph.D.; Ing. Aleš Klement, Ph.D.; Ing. Miroslav Fér, Ph.D.; Ing. Antonín Nikodem, Ph.D.; Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
ISBN/kód
978-80-213-2547-0
Rok
2015

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: Evropské kosmické agentury (ESA, European Space Agency) a programu ESA ARTES 20 (Integrated Applications Promotion) v rámci řešení projektu DROMAS – Agricultural Drought Monitoring and Assessment Driven by Satellites, No.4000108595/13/NL/US
Cílem metodiky je poskytnout návod jak postupovat při návrhu systému lokálního monitoringu půdních vlhkostí za účelem potvrzení či vyvrácení negativního vlivu půdního sucha na zemědělskou produkci.