Fytoremediační technologie podporovane fytoextrakce

Kategorie
Přírodní zdroje, Vědy o Zemi
Klíčová slova
phytoextraction, cadmium, lead, remediation, contaminated soil, ethylendiaminotetraacetic acid
Katedra
Autoři
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Gabriela Muhlbachová, Ph.D., dipl. Ing. Reinhard Neughschvandtner, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D.
ISBN/kód
978-80-213-2326-1
Rok
2012

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. NAZV  QH 81167.
Cílem metodiky bylo shrnout a prohloubit současné poznatky o možnostech podporované fytoextrakce rizikových prvků s využitím komplexotvorných sloučenin, zejména solí kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA) při udržení přiměřené biologické aktivity půdy a současně navrhnout opatření vedoucí ke vhodné aplikaci EDTA tak, aby byly zohledněny nejen možnosti zvýšení přijatelnosti rizikových prvků pro rostlinu, a tím i zvýšení příjmu nežádoucích prvků rostlinou, ale i zachování přiměřené biologické aktivity v půdách. Uvedená doporučení jsou koncipována na základě víceletých experimentů provedených přímo v terénu v podmínkách kontaminovaných půd v oblasti Příbramska.