Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v české republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti

Kategorie
Zemědělství a biotechnologie, Přírodní zdroje
Klíčová slova
sustainability, harmonization, biodiversity, economic viability, fish, anglers
Katedra
Autoři
Jiří Musil, Lukáš Kalous, Tereza Vajglová, Miloslav Petrtýl
ISBN/kód
978-80-87402-36-8
Rok
2014

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. TD010045 – Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů, který byl financován programem Omega, Technologické agentury České republiky (TA ČR)
Cílem této publikace bylo analyzovat stav rekreačního rybářství v České republice a poskytnout v současnosti známé možnosti trvalé udržitelnosti tohoto významného sektoru.