Mykoremediace vybraných perzistentních organických polutantů v půdě pomocí ligninolytických hub pěstovaných v substrátech založených na bázi lignocelulózních materiálů

Kategorie
Přírodní zdroje, Vědy o Zemi
Klíčová slova
PAHs, mycoremediation, maize, Pleurotus ostreatus, Crucibulum leave
Katedra
Autoři
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Ivan Jablonský, CSc., Ing. František Jelínek, Ing. Zdeněk Košnář, doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D
ISBN/kód
978-80-213-2764-1
Rok
2017

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu TAČR č.  TA04020329
Hlavním cílem předkládané metodiky je zhodnotit účinnost substrátů vyrobených z upravených lignocelulózních materiálů s prorostlým myceliem hub hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm) a pohárovky obecné (Crucibulum laeve Huds.) na degradaci perzistentních organických polutantů přítomných v kontaminované půdě.