Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic

Kategorie
Přírodní zdroje
Klíčová slova
digestate, biogas station, solid phase of digestate, nitrogen, growing media
Katedra
Autoři
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Marie Bazalová, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.
ISBN/kód
978-80-213-2513-5
Rok
2014

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č.  QJ1210085
Cílem předkládané metodiky je poskytnout návod pro hodnocení fyzikálních a chemických vlastností vedlejších výstupů ze zemědělských BPS, tj. digestátů, separátů a fugátů, a následnou analyticky podloženou kontrolou dat získaných těmito metodami z materiálů konkrétních zemědělských BPS.