Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy

Kategorie
Přírodní zdroje
Klíčová slova
contaminated biomass, risk element release
Katedra
Autoři
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Pavla Zárubová, Ing. Kateřina Břendová, Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Miroslav Punčochář, DrSc., Ing. Michal Šyc, Ph.D.
ISBN/kód
978-80-213-2520-3
Rok
2014

 

Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. NAZV QH 81167.
Cílem metodiky je komplexně popsat způsoby skladování a přepravy kontaminované biomasy v závislosti na stupni kontaminace a stupni mobility rizikových prvků, a minimalizovat tak riziko pro životní prostředí a ohrožení zdraví pracovníků či dalších osob a možnosti následného využívání vypěstované biomasy na kontaminované půdě a vytvořit tak ucelený model nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska příznivého dopadu na ekonomiku dané technologie.