Pokus porovnával změny v kvalitě vajec během skladování, a to v závislosti na věku nosnic a způsobu jejich ustájení. Vejce slepic ve věku 26 a 51 týdnů byla sbírána čerstvá a skladována po dobu sedmi, čtrnácti a jednadvaceti dní. Vědci hodnotili jejich hmotnost, kvalitu bílku, funkční vlastnosti a obsah specificky účinných bílkovin.

Při hodnocení hmotnosti byla těžší vejce v obohacených klecích (61,7 g), vejce z výběhu vážila zhruba o dva gramy méně (59,6 g). Starší nosnice snášely vejce o vyšší hmotnosti (51 týdnů) a vejce čerstvá byla těžší než vejce skladovaná. Vejce z výběhu zase obsahovala výrazně více lysozymu, bílkoviny se silnými antibakteriálními účinky, jehož obsah během skladování se rychleji snižoval. Vejce mladších nosnic (26 týdnů) byla lehčí, ale obsahovala v bílku více bílkovin (ovotransferinu a ovoalbuminu).

Z výsledků pokusu je zřejmé, že tyto faktory ovlivňují kvalitativní vlastnosti vajec. Přečtěte si o tomto tématu více.


Spoluautorka vědecké práce:

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

Changes in the quality of eggs during storage depending on the housing system and the age of hens. Poultry Science

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119458276?via%3Dihub

 

Spoluautorka vědecké práce: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.

prof.Ing.Eva Tůmová, CSc.Eva Tůmová je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Praze, obor zootechnický. Na tehdejší Katedře chovu prasat a drůbeže v oboru speciální zootechnika získala titul kandidát věd. Od roku 1987 pracuje na Katedře chovu prasat a drůbeže, následně Katedře chovu hospodářských zvířat. Ve výzkumu se zabývá interakcí genotypu a prostředí u drůbeže a králíků. U drůbeže je to zejména vliv systému ustájení a doby snesení vejce na kvalitu vajec, u kuřat vliv techniky krmení na kvalitu masa a u králíků vlivem genotypu a techniky krmení na kvalitu masa. Je předsedkyní redakční rady časopisu Czech Journal of Animal Science