Vejce bezesporu patří mezi hlavní živočišné produkty a jejich konečná kvalita hraje důležitou roli jak pro producenty, tak i pro spotřebitele. Existuje mnoho vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují parametry kvality vajec. Genotyp, systém ustájení a věk se řadí k těm nejpodstatnějším. Systémy ustájení jsou v současné době velmi aktuálním tématem, a to zejména kvůli rostoucím obavám široké veřejnosti o dobré životní podmínky hospodářských zvířat. Biochemické krevní ukazatele mají vliv na zdravotní stav slepic a zajištění jejich dobrého zdravotního stavu pozitivně ovlivňuje konečnou kvalitu vajec.Česká slepice zlatě kropenatá a slepice oravka jsou česká a slovenská národní plemena, která byla šlechtěna a chována již po staletí. A právě tato dvě plemena si vědci vybrali pro svůj výzkum. V něm porovnali, jaký vliv může mít plemeno, způsob ustájení a věk slepic na krevní parametry a kvalitu snášených vajec. Mezi sledované krevní parametry byly zařazeny triacylglyceridy, celkový cholesterol, enzym aspartátaminotransferáza, celkový obsah bílkovin, albumin a glukóza. Z hlediska kvality vajec je zajímala například hmotnost a tvar vejce, pevnost a barva skořápky, Haughovy jednotky (využívané jako ukazatel čerstvosti vajec), poměr žloutku k bílku a obsah cholesterolu ve vaječném žloutku.

Vědci hodnotili vejce od 34, 42 a 50 týdnů starých slepic chovaných v tzv. obohacených klecích a těch z podestýlky. Při studii bylo využito celkem 132 zvířat a od každého plemene bylo pro účely laboratorní analýzy ve sledovaném období odebráno vždy 60 vajec. Kromě toho byly ve stejných obdobích odebrány také krevní vzorky samotných nosnic.

A co přinesly výsledky? Nejzásadnějším zjištěním autorů studie je, že podestýlkový chov je pro původní plemena slepic vhodnější ze zdravotního hlediska, z pohledu stresové zátěže i z hlediska kvality vajec. Konkrétně byly zjištěny signifikantní rozdíly u množství cholesterolu v krvi i ve žloutku mezi jednotlivými systémy ustájení. Rozdíly v celkovém obsahu bílkovin v krvi, který je indikátorem zdravotního stavu, byly průkazně ovlivněny věkem nosnic. Co se týká kvality vajec, byl potvrzen vliv genotypu, systému ustájení i věku na vybrané kvalitativní parametry. Například vliv genotypu byl zjištěn u Haughových jednotek, vliv systému ustájení u pevnosti a tloušťky skořápky a vliv věku u všech sledovaných parametrů bílku a žloutku. Získané výsledky představují zajímavé srovnání změn v biochemických parametrech krve a kvalitě vajec. Zmiňované faktory je nutné dále zkoumat, zejména pak u dalších původních plemen, kde takové údaje bohužel prozatím často chybí.

Původní práci najdete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120307926

https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.10.039

Kraus, A., Zita, L., Krunt, O., Härtlová, H., & Chmelíková, E. (2021). Determination of selected biochemical parameters in blood serum and egg quality of Czech and Slovak native hens depending on the housing system and hen age. Poultry Science, 100(2), 1142-1153.

 

Spoluautor vědecké práce: Ing. Adam Kraus

Ing. Adam KrausPo absolvování magisterského studia se zaměřením na Kvalitu a zpracování zemědělských produktů, pokračuje od roku 2018 své doktorské studium na Katedře chovu hospodářských zvířat. Na fakultě se zabývá výukou technologií zpracování masa. V roce 2019 se zúčastnil zahraniční stáže v Národním výzkumném ústavu živočišné produkce v Krakově. Aktivně publikuje a zúčastňuje se konferencí se zaměřením na užitkovost a kvalitu produkce slepic.