V průběhu evoluce se vyvinulo několik mechanismů, které dokáží eliminovat riziko infekce vnitřních struktur ptačího vejce. Kromě inkubace, může významnou roli hrát také zbarvení skořápky, jehož genetická a fyziologická podstata může být úzce spjata se syntézou a ukládáním antimikrobiálních proteinů do bílku. Empirické studie prokazující vztah mezi zbarvením skořápky a ukládáním dvou významných antimikrobiálních proteinů ptačího bílku (lysozymu a ovotransferinu) jsou však spíše ojedinělé. Autoři studie pod vedením Dr. Gvoždíkové Javůrkové se tedy rozhodli tento vztah studovat na vejcích 23 tradičních plemen slepicpocházejících od drobných chovatelů z České republiky.

Studie prokázala, že pigmentace skořápky a přiřazení vejce k danému plemeni vysvětlovala nejvíce variability v koncentraci studovaných antimikrobiálních proteinů bílku, a to i po ošetření vlivu chovatele a roku sběru vejce, které byly rovněž významnými faktory vysvětlujícími změny v koncentraci obou bílkových proteinů. Nejvyšší koncentrace antimikrobiálních proteinů byly zaznamenány u plemen produkujících vejce s krémově zbarvenou skořápkou. Naopak nejnižší koncentrace měla plemena produkující vejce s bílou nepigmentovanou skořápkou. Studie rovněž prokázala spojitost mezi ukládáním hnědého pigmentu protoporphyrinu IX do skořápky a koncentrací lysozymu v bílku vejce, což naznačuje, že ukládání pigmentů do skořápky a vybraných antimikrobiálních proteinů do bílku je během tvorby vejce podmíněno jak geneticky, tak hormonálně. Barevnost skořápky nám tak u komerčně chovaných druhů slepic může poodhalit kvalitu vejce a jeho antimikrobiální kapacitu.

Výsledky studie lze uplatnit také pro implementaci tradičních plemen slepic do komerčních chovů, kdy genetická výbava konkrétních tradičních plemen může zvýšit kvalitu a biologickou bezpečnost produkovaných konzumních vajec.


Autorka práce:

Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.

Concentration of egg white antimicrobial and immunomodulatory proteins is related to eggshell pigmentation across traditional chicken breeds

Poultry Science 2019 pez472, https://doi.org/10.3382/ps/pez472

 

Autorka věděcké práce: Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.

Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Vystudovala Zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje interakcím mezi mikroorganismy a ptačím hostitelem se specializací na produkci antimikrobiálních a chemosignálních látek produkovaných mikroorganismy a jejich vliv na životní strategie ptáků. Její velkou vášní je kromě rodiny a dvou dětí studium tělního pokryvu ptáků a významu mikroorganismů v evoluci zbarvení a funkčnosti ptačího peří se zřetelem na antimikrobiální potenciál a chemickou komunikaci.