Ptačí vejce vytváří téměř dokonalé prostředí pro vyvíjející se zárodek, pórovitou skořápkou však mohou dovnitř pronikat všudypřítomné mikroorganismy a tento vývoj narušit. Infekce uvnitř vejce může negativně ovlivnit imunitu a celkové prospívání vylíhlého mláděte. V krajních případech pak nemusí k vylíhnutí mláděte z oplodněného vajíčka vůbec dojít.

Jedním z mechanismů, který dokáže riziko infekce omezit je samotná inkubace vajec neboli jejich nahřívání. Při tomto procesu dochází ke změnám v pH bílku a v koncentraci bílkových antimikrobiálních proteinů, což následně ovlivní antimikrobiální potenciál celého bílku. Koncentrace antimikrobiálních proteinů v bílku se u různých druhů výrazně liší. Různé druhy ptáků také využívají různé způsoby inkubace. Někteří ptáci zahřívají svou snůšku plně již od prvního sneseného vejce, jiní zase inkubují až po snesení všech vajec a do té doby zahřívají ostatní vajíčka jen pár hodin denně.

Studie testovala vliv různých způsobů inkubace u odlišných druhů ptactva a jejich vliv na vybrané mikroorganismy. Podařilo se prokázat, že vejce, která jsou před plnou inkubací zahřívána jen několik hodin denně, udržela v bílku prospěšné probiotické mikroorganismy a měla nejvyšší antimikrobiální kapacitu proti patogenním mikroorganismům. Tento efekt se však lišil u vajec různých druhů ptáků.

Jedná se o první studii svého druhu a získané poznatky jsou aplikovatelné i v komerčních a zájmových chovech drůbeže či okrasných druhů ptáků. Krátkodobým vystavováním vajec inkubačním teplotám lze snižovat riziko infekce během skladování a udržovat vněm probiotické mikroorganismy a zvyšovat tak životaschopnost a kondici zárodku u násadových vajec.


Spoluautorka vědecké práce:

Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.

Different incubation patterns affect selective antimicrobial properties of the egg interior

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://jeb.biologists.org/content/222/6/jeb201442

 

Spoluautorka vědecké práce: Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.

Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Vystudovala Zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje interakcím mezi mikroorganismy a ptačím hostitelem se specializací na produkci antimikrobiálních a chemosignálních látek produkovaných mikroorganismy a jejich vliv na životní strategie ptáků. Její velkou vášní je kromě rodiny a dvou dětí studium tělního pokryvu ptáků a významu mikroorganismů v evoluci zbarvení a funkčnosti ptačího peří se zřetelem na antimikrobiální potenciál a chemickou komunikaci.