V současnosti je velká pozornost věnována výzkumu interakcí mezi mikroorganismy a jejich hostitelem. Zatímco převažují spíše vědecké práce zkoumající význam střevní mikrobioty, mikrobiota tělního pokryvu obratlovců i bezobratlých je poněkud přehlížena. Studie zaměřená na význam mikroorganismů nacházejících se v peří ptáků vznikla pod vedením Dr. Gvoždíkové Javůrkové z FAPPZ, která se výzkumu dlouhodobě věnuje. Tato práce byla dokonce publikována v prestižním The ISME Journal.

Studie poukazuje na to, že každý druh si ve svém opeření nosí zcela unikátní druhově specifické společenstvo mikroorganismů, a že čtvrtinu veškerých mikroorganismů v peří ptáků zaujímají ty, které jsou schopné produkovat antibiotické látky – tzv. bakteriociny. Ty jsou pak s velkou pravděpodobností zodpovědné za utváření silně druhově specifické mikrobioty v peří ptáků. Pro studium byly využity nejmodernější metagenomické přístupy, což práci dodává robustnost a prestiž.

Výsledky poukazují na potencionálně zásadní funkce mikrobioty obsažené v peří na imunitu a zdraví ptačího hostitele. Kromě toho mohou být poznatky této studie zásadním impulsem pro další praktické využití v podobě mapování a izolace nových bakteriálních kmenů produkujících bakteriociny. Ty se běžně využívají v potravinářském, farmaceutickém a lékařském průmyslu jako konzervanty či účinná probiotika, antibiotika a antivirotika.


Autorka práce:

Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.

Unveiled feather microcosm: feather microbiota of passerine birds is closely associated with host species identity and bacteriocin-producing bacteria

The ISME Journal – 13, pages 2363–2376 (2019)

https://www.nature.com/articles/s41396-019-0438-4

 

Autorka věděcké práce: Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.

Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková, Ph.D.Vystudovala Zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje interakcím mezi mikroorganismy a ptačím hostitelem se specializací na produkci antimikrobiálních a chemosignálních látek produkovaných mikroorganismy a jejich vliv na životní strategie ptáků. Její velkou vášní je kromě rodiny a dvou dětí studium tělního pokryvu ptáků a významu mikroorganismů v evoluci zbarvení a funkčnosti ptačího peří se zřetelem na antimikrobiální potenciál a chemickou komunikaci.