Rod Kozinec (Astragalus) je velmi zajímavou skupinou rostlin známou zejména pro svůj obsah sekundárních látek, mezi které patří flavonoidy, triterpeny a polysacharidy. Řada těchto sloučenin byla popsána jako biologicky aktivní látky ovlivňující imunitní systém, regeneraci jaterních buněk a projevující antivirovou a antibakteriální aktivitu. To vědce inspirovalo k chemické analýze druhu Astragalus aitosensis (Ivanisch.), který se vyskytuje pouze v Bulharsku.

Nejprve bylo z extraktu pomocí chromatografu izolováno sedm nejvíce zastoupených fenolických sloučenin. Ty byly následně identifikovány pomocí kombinace spektroskopických metod. Prostřednictvím těchto analýz byly identifikovány tři z nich jako již známé sloučeniny. Po porovnání zbývajících čtyř látek s dostupnou literaturou se zjistilo, že se jedná o dosud nepopsané flavanoidy a následná strukturní analýza vedla k určení struktury těchto nových rostlinných látek.


Spoluautor vědecké práce:

Mgr. Petr Maršík, Ph.D.

Flavonoid Glycosides from Endemic Bulgarian Astragalus aitosensis

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.mdpi.com/1420-3049/24/7/1419/htm

 

Spoluautor vědecké práce: Mgr. Petr Maršík, Ph.D.

Je absolventem PřF UK a Institutu tropického a subtropického zemědělství ČZU v Praze (postgraduální studium). V letech 1996-2007 byl zaměstnán na ÚOCHB AV ČR, od roku 2007 působí na ÚEB AV ČR a zároveň s tím působí od roku 2014 jako odborný asistent na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. V rámci své činnosti se soustředí na studium rostlinných metabolitů, jejich biosyntézy a biologické aktivity zejména pomocí LC a GC chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Dále se zabývá studiem příjmu a metabolizmu reziduí cizorodých látek (léčiva, pesticidy) v rostlinách a životním prostředí.