Literatura popisuje migrénu jako střední až extrémní bolest hlavy často doprovázenou nepříjemnými neurologickými symptomy, jež daného jedince často vyřadí z běžného fungování.  Je odhadováno, že migrénou celosvětově trpí zhruba 12% populace. Přestože dodnes byla vyvinuta relativně široká škála farmakoterapeutik pro léčbu migrény, pro mnoho dostupných léků je charakteristická nedostatečná efektivita a výrazné vedlejší účinky. Vývoj nových bezpečnějších a účinnějších antimigrenik je stále zásadní avšak nedosaženou metou v boji s touto nemocí.

Lepší pochopení příčin vzniku migrény je užitečné při identifikaci nových molekulárních cílů a tedy i při případném vývoji nových antimigrenik; jedná se např. o kanabinoidní, histaminové, či melatoninové („hormon spánku“) receptory. Přírodní látky vždy hrály významnou roli při vývoji léčiv, a u migrény tomu není jinak (např. triptany, jenž jsou odvozené od struktury serotoninu, sehráli revoluční roli v léčbě migrény). Je tedy velice pravděpodobné, že se i v budoucnu setkáme s některými přírodními látkami, které se stanou zajímavými kandidáty pro vývoj účinnějších antimigrenik s menším množstvím vedlejších účinků.

Objev nových molekulárních cílů v léčbě migrény otevřel nový obzor pro látky, které dříve nebyly zařazeny do klinického testování, nebo v testování, jakožto antimigrenika, selhaly. Ginkolid B, melatonin, histamin, oxytocin, některé ribozomální jedy, kavalaktony, látky obsažené v ďáblově drápu, salvinorin A a petasin, se mohou řadit mezi ty látky, které vykazují slibné výsledky při prevenci či léčbě migrény. Je ale zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili mechanismus jejich antimigrenické aktivity, k potvrzení dostatečné účinnosti a bezpečnosti, a mohli tak tyto látky zavést do klinické praxe. Doufejme, že nemalé úsilí, které se do výzkumu léčby migrény vkládá, jednoho dne přinese všem migrenikům kýženou úlevu.


Spoluautor vědecké práce:

Ing. Jan Tauchen, Ph.D.

Celý článek je k dispozici v časopise Current Medicinal Chemistry  

TAUCHEN, Jan. Natural products and their (semi-)synthetic forms in treatment of migraineHistory and current status. Current Medicinal Chemistry [online]. 2019, 26 [cit. 2020-05-02]. DOI: 10.2174/0929867326666190125155947. ISSN 09298673.

Dostupné z: http://www.eurekaselect.com/169373/article 

 

Spoluautor vědecké práce: Ing. Jan Tauchen, Ph.D.

Jan Tauchen dokončil magisterské studium v roce 2011 v rámci studijního programu Tropical Crop Management and Ecology na Institutu tropů a subtropů na České zemědělské Univerzitě v Praze (ČZU). Titul Ph.D. obdržel na Fakultě tropického zemědělství ČZU v roce 2016; jeho disertace se zabývala antioxidační a protirakovinnou aktivitou tropických rostlinných druhů. Část experimentů v rámci plnění disertační práce byla provedena ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky Akademie Věd ČR. Jan Tauchen je nyní vědecko-výzkumným pracovníkem na Katedře kvality a bezpečnosti potravin, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU, kde se věnuje stanovení biologické aktivity a chemického složení různých materiálů, včetně tzv. nových potravin a léčivých rostlin, zejména těch pocházejících z tropických oblastí. Zúčastnil se několika expedic do Peru a Zambie.