Na České zemědělské univerzitě (ČZU) vzniká Centrum pro studium infekčních nemocí zvířat. Cílem je monitorovat rizika spojená se šířením vybraných onemocnění v populacích zvířat včetně viru SARS-CoV-2. Právě koronavirová krize založení centra podnítila.

https://www.mednews.cz/na-czu-vznika-nove-centrum-pro-vyzkum-infekcnich-chorob-zvirat/Na ČZU vzniká nové centrum pro výzkum infekčních chorob zvířat