Rentabilita minoritních obilnin, kam se většinou řadí i další druhy nazývané pseudoobilniny, by mohla být vysoká. Minoritní obilniny, kam se řadí pšenice špalda, jednozrnka, dvouzrnka, proso, bér a čirok, ale i oves a žito, a pseudoobilniny jako amarant, pohanka a quinoa, jsou plodiny, které není problém v podmínkách České republiky pěstovat. Vzhledem k tomu, že u spotřebitelů narůstá poptávka po tradičních (oves, žito, pohanka, špalda), bezlepkových (proso, bér, čirok, amarant, pohanka a quinoa), českých a lokálních potravinách i po plodinách nutričně bohatých (pohanka, amarant, quinoa), měla by i osetá plocha těmito plodinami vzrůstat. V tržním světě spíše narůstá dovoz poptávaných surovin než jejich plochy na českých polích. Přitom je to škoda a jmenované druhy mají co nabídnout. Leckdy i více než jen potravinu.

https://www.uroda.cz/je-pestovani-minoritnich-obilnin-rentabilni-ano-nebo-ne/