Půdu můžete promnout mezi prsty. Můžete ji analyzovat těmi nejpřesnějšími přístroji v laboratoři. A můžete ji také snímkovat optickými senzory ze satelitů a ze spekter usuzovat na její kvalitu nebo míru znečištění. Asa Gholizadeh z České zemědělské univerzity v Praze vyvíjí metody, které umožňují získat tímto způsobem co nejspolehlivější informace. Její projekt snažící se optimalizovat využití hyperspektrálních satelitních dat získal cenu předsedy GA ČR. 

 

Rozhovor s řešitelkou oceňovaného projektu „Hodnocení kontaminace půdy s využitím hyperspektrálních satelitních dat“ M.Sc. Asa Gholizadeh, Ph.D. s Ondřejem Vrtiškou z časopisu Vesmír si můžete stáhnout zde nebo přečíst níže.

Juniorský projekt přinesl průlomovou metodu identifikace kontaminované půdy za pomoci veřejně dostupných družicových dat o odrazu světla různých vlnových délek. Nově vzniklá metoda využívá pro zpracování dat i neuronové sítě a nástroje strojového učení – díky tomu umožňuje rychle, levně a ekologicky získat informace o kontaminaci půdy na rozlehlém území. Metoda umožní implementovat nové a přesné algoritmy do budoucích vesmírných senzorů, které je využijí k měření globální kontaminace půdy v reálném čase.

 

Vesmír: Z oběžné dráhy zemědělcům