Zamědělství
Zamědělství
Setí kukuřice do vyfrézovaných pásů
/