Vloni v říjnu byl zahájen provoz Potravinářského pavilonu. Již nyní lze říci, že se z velké částí naplnily původní vize a principy, které se od tohoto projektu očekávaly. Vznikla reálná a funkční potravinářská pracoviště propojující výuku s praxí a nabízející studentům hodnotu, která je nejen z pohledu trhu práce velmi očekávána.

Celý článek na https://zivauni.cz/potravinarsky-pavilon-ma-za-sebou-prvni-rok-existence/