Tepelný stres samozřejmě patří mezi nežádoucí faktory, které ovlivňují welfare zvířat, jejich zdravotní stav, reprodukci, produkci a tím i ekonomiku chovu. Cíl chovatele by měl být zabránit tepelnému stresu u zvířat. Odpovídající welfare zvířat lze tak v období vyšších teplot zajistit zkrmováním kvalitní a vhodné sezónně upravené krmné dávky, dostatkem pitné vody, ale také využíváním dostupných technologií a znalostí vhodných metodických postupů.

https://www.naschov.cz/minimalizace-tepelneho-stresu-u-skotu/