Zemědělci čelí postupné a nezastavitelné změně sektoru, která přichází v podobě automatizace a digitalizace. Skloňují se termíny jako precizní zemědělství, chytré zemědělství, zemědělství 4.0, umělá inteligence, autonomní systémy, velká data, cloudová úložiště či internet věcí. Podstata zmíněné preciznosti spočívá ve sběru a vyhodnocování obrovského množství dat pomocí umělé inteligence a moderních informačních a komunikačních technologií.

https://www.naschov.cz/chov-skotu-automatizace-digitalizace/