Nález nadlimitního množství nepovolené látky neznamená, že je zemědělský produkt jedovatý. Jde o nesplnění hygienických, nikoliv toxikologických limitů, proto nesmí takové zboží na trh, řekl děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity Josef Soukup k nálezu zbytku zakázaného pesticidu v jedné ze zásilek obilí z Ukrajiny na Slovensku. To poté jeho dovoz i zpracování zakázalo.

Celý článek na https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-nalez-nepovolene-latky-v-obili-neznamena-ze-je-jedovate-vysvetluje-dekan-z-czu-40429823