Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou látky, které vznikají zejména nedokonalým spalováním organické hmoty. Tyto sloučeniny dlouhodobě setrvávají v životním prostředí, které znečišťují a některé z nich jsou dokonce potvrzenými karcinogeny. Nejvíce se jich hromadí v půdách, sedimentech nebo v kalech z odpadních vod.

Naši vědci se rozhodli zjistit jak tyto látky šetrným a nenákladným způsobem odstranit z životního prostředí. Během 120 -ti denního výzkumu porovnali několik metod pro odstranění škodlivin typu PAU přítomných v zemědělské půdě. V boji se znečištěním postupně otestovali mikroorganizmy, rostliny i houby.

Metoda odstraňování polutantů přirozenými metabolickými pochody mikroorganizmů v půdě se příliš neosvědčila. Druhou testovanou metodou byla fytoremediace za použití kukuřice. Zelená rostlina vstřebá polutanty z půdy a následně je odstraní, nebo zpracuje na méně škodlivé látky. Metoda fungovala, ale odstranila pouze nízkomolekulární a středněmolekulární sloučeniny. Účinnějším způsobem odstraňování většiny PAU z půdy byla mykoremediace. Při této metodě dochází k odstraňování škodlivých látek za pomoci hub. Vědci použili slámový substrát prorostlý podhoubím hlívy ústřičné. Obsah škodlivin v půdě se po aplikaci houby snížil o celých 36 %. Podobný výsledek přinesla i fytomykoremediace půdy, kdy v půdě s přidanou hlívou vědci zároveň pěstovali kukuřici. Poslední metoda navíc zvýšila celkovou biomasu hub a vědci předpokládají, že po delší době než testovaných 120 dní by byl její účinek ještě vyšší.


Spoluautor vědecké práce:

Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.

Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074218300664

 

Spoluautor vědecké práce: Ing. Zdeněk Košnář, Ph.D.

Ing. Košnář Zdeněk, Ph.DZdeněk Košnář je absolventem oboru Udržitelný rozvoj biosféry na AF ČZU. Navazující doktorské studium ukončil v roce 2018 v oboru Využití a ochrana přírodních zdrojů. Pracuje na katedře Agroenvironmentální chemie a výživy rostlin jako vědecko-výzkumný pracovník projektů a od roku 2019 je odborným asistent. Jeho odborná činnost se mimo jiné zaměřuje na monitorování persistentních organických polutantů v životním prostředí. Zkoumá možnosti bioremediace polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich chování v systému půda – rostlina. V neposlední řadě se zabývá analytickým stanovením polutantů životního prostředí na plynovém chromatografu s hmotnostním spektrometrem GC/MS a GC/MS/MS (QqQ).