Pro účely studie bylo vyšetřeno téměř 660 vzorků ze 14 konvenčních a 14 ekologických chovů zaměřených na dojné kozy.  Všechny testované farmy byly pozitivní na parazitické prvoky (kokcidie) rodu Eimeria a strongylidní hlístice. Zatímco nejvyšší intenzita infekce kokcidiemi rodu Eimeria byla zaznamenána na konvenční kozí farmě (86 880 OPG – oocyst na gram výkalu), nejvíce strongylidních hlístic bylo zaznamenáno v jednom z ekologických chovů (7 400 EPG – vajíček na gram výkalu). Statisticky se však hodnoty intenzity infekce těmito parazity mezi oběma systémy hospodaření nelišily. Podle vědců je to pravděpodobně v důsledku podobného pastevního managementu a užívání odčervovacích preparátů (anthelmintik).

Nejčastějšími druhy kokcidií rodu Eimeria byly Eimeria arloingi, E. alijevi a E. ninakohlyakimovae. U hlístic převládaly běžně se vyskytující druhy Trichostrongylus/Teladorsagia a Haemonchus contortus (vlasovka slezová). U některých koz byl také zaznamenán výskyt plicnivek Muellerius capillaris. Jedná se o parazitické červy ze třídy hlístic, kteří se usazují v průdušnicích, průdušinkách a plicních sklípcích napadeného jedince. Naopak motolice nebyly zjištěny ani v jednom ze sledovaných chovů. Zajímavé bylo zjištění, že prevalence tasemnice rodu Moniezia výrazně převládala na ekologických farmách (43 %) v porovnání s konvenčními chovy (14 %). Tento významný rozdíl si vědci vysvětlují skupinou anthelmintik (ivermektin), která byla dle dotazníkového šetření převážně používána v konvenčních chovech. Rezidua těchto ivermektinů uvolňovaná spolu s výkaly do vnějšího prostředí mohou mít dopad na mezihostitele tasemnic roduMoniezia, půdní roztoče, a tím na životní cyklus tohoto střevního parazita.


Spoluautorka vědecké práce:

Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.

Comparison of internal parasitic fauna in dairy goats at conventional and organic farms in the Czech Republic

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921448819300756

 

Spoluautorka vědecké práce: Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.

Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.Absolvovala bakalářské i magisterské studium v oborech Živočišná produkce na FAPPZ ČZU v Praze, kde následně pokračovala na doktorské studium v oboru Obecná zootechnika. Během doktorského studia se věnovala gastrointestinálním a plicním hlísticím v chovech malých přežvýkavců. V roce 2019 obhájila disertační práci na téma Gastrointestinální a plicní hlístice v intenzivních chovech domácích a volně žijících přežvýkavců. Nyní se na katedře zoologie a rybářství FAPPZ věnuje parazitární gastroenteritidě a verminózní pneumonii malých přežvýkavců a rezistenci na anthelmintika.