Oplození oocytu (budoucího vajíčka) v těle samičky je složitý proces, který s sebou nese mnohá úskalí. Při ejakulaci se do pohlavní soustavy dostanou stovky milionů spermií a cílem je vybrat jen tu jedinou, která bude pro oplození daného vajíčka ze všech nejvhodnější. Pokud se tak nestane a do vajíčka pronikne současně více než jedna spermie, vzniká takzvané polyploidní embryo. Takové embryo v sobě nese více než dvě sady chromozomů. U rostlin je to situace poměrně běžná, u živočichů se ale polyploidní zárodek v naprosté většině případů nemůže dále vyvíjet a zaniká.

Jak se může vajíčko takové situaci bránit? Jednou z jeho pomyslných zbraní je produkce kortikálních granul, jejichž cílem je ihned po oplození zneprůchodnit ochrannou vrstvu vajíčka a zabránit tak průniku dalších spermií.

Ing. Michal Ješeta, Ph.D. z katedry veterinárních disciplín se společně s kolegy z Lékařské fakulty v Poznani a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně zaměřil na analýzu genů, které mohou s tímto dějem souviset. V rámci své studie hodnotili distribuci kortikálních granul během zrání oocytů, které byly izolovány z různě velkých folikulů (váčků vyplněných tekutinou, které obsahují oocyt).

Jejich práce poukazuje na rozdíly mezi oocyty izolovanými v různých fázích folikulogeneze vedoucí následně k jejich horšímu oplodnění, pokud nejsou zcela vývojově kompetentní. Zjistili také rozdíly v expresi genů, i v distribuci kortikálních granul během dozrávání a folikulogeneze v uměle vytvořených laboratorních podmínkách. Výsledky, které se vědcům podařilo získat jsou neodmyslitelným přínosem pro současné potřeby moderních metod reprodukčních biotechnologií. Navíc mohou tato data posloužit jako základ pro další vědecké studie zkoumající procesy zrání savčích oocytů a průběh kortikální reakce.

Odkaz na původní vědeckou práci:

https://www.mdpi.com/2073-4425/11/7/815/htm

Kulus, M., Kranc, W., Jeseta, M., Sujka-Kordowska, P., Konwerska, A., Ciesiółka, S., … & Antosik, P. (2020). Cortical Granule Distribution and Expression Pattern of Genes Regulating Cellular Component Size, Morphogenesis, and Potential to Differentiation are Related to Oocyte Developmental Competence and Maturational Capacity In Vivo and In Vitro. Genes, 11(7), 815.

Autor vědecké práce: Doc. Ing. Michal Ješeta Ph.D.

Doc. Ing. Michal Ješeta Ph.D.

Doc. Ing. Michal Ješeta Ph.D.

Doc. Ing. Michal Ješeta Ph.D., vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a od roku 2001 se zabývá biologií gamet, procesem fertilizace a časným embryonálním vývojem. Absolvoval několik zahraničních stáží v Polsku, Francii a Bulharsku.